Logo
Nevíte si rady, máte dotaz, potřebujete poradit? ZAVOLEJTE NÁM!
10:00 - 20:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. PODMÍNKY služby
PROVOZOVATEL
 • Daniela Schvengerová
 • Novodvorská 1122/163
 • Praha 4 - Braník, 142 00
 • IČ: 04794826
 • neplátce DPH

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební metody

1. Bankovní převod (platba předem)

Převod mezi českými bankami trvá většinou jen 1 pracovní den, přesto doporučujeme platbu provést ihned po dokončení objednávky, abychom s ní mohli počítat. V případě zahraničních plateb trvá většinou převod 3 dny. Platební informace (číslo účtu, variabilní symbol i konečnou částku) obdržíte v e-mailu potvrzující objednávku "potvrzení objednávky / výzva k úhradě".

2. Složenkou / vkladem na účet (platba předem)

Tato varianta je určena zejména pro ty zákazníky, kteří nemají nebo nepoužívají internetové bankovnictví. Jedná se o převod finančních prostředků složenkou prostřednictvím České pošty. Převod trvá většinou 3 dny. Platební informace (číslo účtu, variabilní symbol i konečnou částku) obdržíte v e-mailu potvrzující objednávku "potvrzení objednávky / výzva k úhradě".

3. Dobírka PRO ČLENY KLUBU 

Tento způsob platby je určen pouze pro členy IMPASIA klubu a jen při doručování na území ČR.

 

Závaznost objednávky: přijetím platby na účet provozovatele

Důvod storna objednávky: neuhrazení objednávky do 5 pracovních dní; na žádost zákazníka; jiný

 

PLATEBNÍ INFORMACE

ČESKÁ REPUBLIKA - platba bankovním převodem (domácí platba v Kč)

 • domácí platba musí být provedena v Kč / platby v EUR neakceptujeme
 1. je-li domácí platba provedena v EUR, pak je bankou stržen poplatek
 2. IMPASIA.cz v takovém případě odečte bankovní poplatek od příchozí platby
 3. příchozí platba je považována za neúplnou a bude požadováno její doplacení
 • číslo účtu: 2601302783 / 2010
 • variabilní symbol: číslo objednávky
 • vzkaz pro příjemce: jméno odesílatele

ČESKÁ REPUBLIKA - platba vkladem na účet (domácí platba v Kč)

 • číslo účtu: 2601302783 / 2010
 • variabilní symbol: číslo objednávky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - platba bankovním převodem (zahraniční platba v EUR)

 • zahraniční platba musí být provedena v EUR / platby v Kč neakceptujeme
 1. je-li zahraniční platba provedena v Kč, pak je bankami stržen oběma stranám poplatek
 2. IMPASIA.cz v takovém případě odečte bankovní poplatek od příchozí platby
 3. příchozí platba je považována za neúplnou a bude požadováno její doplacení
 • majitel účtu (příjemce): Daniela Schvengerová
 • adresa majitele účtu: Novodvorská 1122/163, Praha 4 - Braník, 142 00
 • variabilní symbol: číslo objednávky
 • vzkaz pro příjemce: jméno odesílatele
 • IBAN: CZ2420100000002601302783
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V případě zahraniční platby musí být uveden majitel účtu!

 

 

 

 

PODMÍNKY SLUŽBY - PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Dne viz datum objednávky


"příkazník" (provozovatel / zprostředkovatel služby) Daniela Schvengerová, Novodvorská 1122/163, Praha 4 - Braník, 142 00, IČ: 04794826, e-mail: info@impasia.cz, telefon: 792 479 668

(dále jen „Zprostředkovatel“)
a
„příkazce“ – viz kupující dle objednávky na www.impasia.cz

(dále jen "Zákazník")

uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen "Smlouvu") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Příkazní smlouva je uzavřena zaplacením poptávky "ceny" na zprostředkování nákupu na účet Zprostředkovatele.

 

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zprostředkovatele spočívající v zastoupení Zákazníků při objednání zboží od zahraničních prodejců (dále jen "Prodejci") nabízejících své zboží na webové adrese Aliexpress.com (dále jen "Portálu") a zaplacení jeho kupní ceny, které si Zákazník vybere z nabídky umístěné na webových stránkách www.impasia.cz (dále jen „Služba“).

1.2 Je-li Zákazníkem právnická či fyzická osoba, která nakupuje zboží na www.impasia.cz za účelem dalšího prodeje, pak nese veškeré zákonné povinnosti vyplývající z takové činnosti.

1.3 Po uzavření Příkazní smlouvy Zprostředkovatel objednává u Prodejců Zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem Zákazníka a na jeho účet.

1.4 Zprostředkovatel zboží neprodává, není jeho dovozcem ani dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele. Zprostředkovatel pouze jménem Zákazníka a na jeho účet objednává zboží u Prodejců a jménem Zákazníka a na jeho účet hradí Prodejcům kupní cenu v měně a způsobem stanovenými Prodejci.

 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zákazník je povinen poskytnout Zprostředkovateli nezbytné informace a podklady, které bude vyžadovat předmět této smlouvy.

2.2 Zprostředkovatel je povinen chránit zájmy Zákazníka v souvislosti se zprostředkováním nákupu.

2.3 Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně a s vynaložením odborné péče, v dobré víře dbát zájmů Zákazníka a jednat v souladu s jeho pověřeními a pokyny, od kterých se může odchýlit pouze je-li to v zájmu Zákazníka nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. To platí po celou dobu trvání této smlouvy.

 

3. Výběr zboží k objednání, objednávka služby, účinnost a uzavření smlouvy

3.1 Zákazník si vybere zboží z nabídky umístěné na webových stránkách www.impasia.cz. Veškeré potřebné informace o zboží (obrázky, fota, popisy, rozměry, varianty, hodnocení atd.) nalezne Zákazník na konkrétní domovské stránce zboží umístěné na Portálu.

3.2 Objednávka se provádí elektronicky v objednávkovém systému www.impasia.cz. O přijetí "potvrzení" objednávky, která je předmětem této smlouvy, bude Zákazník informován e-mailem, ve kterém budou uvedeny informace k převodu finančních prostředků určených k objednání zboží.

3.3 Účinnost příkazní smlouvy a zmocnění Zprostředkovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada platby Zákazníkem na účet Zprostředkovatele do 60 hodin od potvrzení objednávky. Příkazní smlouva a zmocnění tedy nabývá účinnosti až připsáním platby na účet.

3.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Zprostředkovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám.

 

4. Cena, způsob platby a objednání zboží u Dodavatele

4.1 Cenou se pro účely této smlouvy rozumí částka, která je uvedena u každého zboží na www.impasia.cz. V ceně není zahrnuto případné CLO či DPH a ani poplatek za případné zastoupení v celním řízení.

4.2 V případě, že zboží s hodnotou nad 22 Euro nebude podrobeno celnímu řízení, musí Kupující dle zákona zboží dodatečně proclít.

4.3 Cena zboží se hradí bezhotovostním převodem, vkladem na účet Zprostředkovatele předem, nebo dobírkou (určeno pouze pro členy klubu). Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet Zprostředkovatele. Závaznost objednávky je: v případě bezhotovostního převodu nebo platby vkladem -> úhradou ceny na účet Zprostředkovatele; v případě dobírky -> odesláním objednávky.

4.4 Objednáním Služby Zákazník souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel s plněním Služby započal ihned poté, co se objednávka Služby stane závaznou. Zboží bude u Prodejců objednáno nejpozději do 72 hodin po úhradě ceny.

4.5 V případě objednávky se dvěma a více položkami mohou být jednotlivé položky objednány u více Prodejců.

4.6 V případě bezhotovostního převodu, platby vkladem nebo dobírkou, je Zprostředkovatelův závazek splněn okamžikem objednání „Zákazníkem určeného zboží“ u Prodejců a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet Prodejců.

4.7 Případné CLO, DPH a poplatek za případné zastoupení v celním řízení hradí Zákazník a to při převzetí zboží.

 

5. Dodání zboží

5.1 Zprostředkovatel není dodavatelem zboží.

5.2 Zboží dodává Prodejce. Předpokládaná doba dodání je 15 - 60 dní (dle jednotlivých Prodejce - viz Dodací podmínky) od expedice zboží, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Tato doba se může prodloužit v případě nezaviněných nepředvídatelných událostí nebo v souvislosti s jednáním třetích stran (např. zadržení zásilky k celnímu řízení, v případě přírodních katastrof, v případě asijských oslav Nového roku apod. - ve všech těchto případech může dojít k prodloužení doručení i o více jak 30 dní!)

5.3 V případě objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky objednány u více Prodejců, proto i dodací lhůty a dodání jednotlivých položek se mohou lišit.

5.4 Po odeslání zboží od Prodejců může Zákazník na vyžádání prostřednictvím elektronické pošty obdržet od Zprostředkovatele informaci, pokud bude Prodejcem poskytnuta, o sledovacím čísle zásilky.

5.5. Zákazník je povinnen na základě "Smlouvy" objednané zboží převzít. Nepřevezme-li zákazník zboží, bez výjimky ve všech případech, pak nese plně veškeré náklady Prodejce i Zprostředkovatele s tím spojené. Jedná se o náklady na poštovné, ztrátu vlivem kurzových výkyvů a bankovní poplatky. Bankovní poplatky jsou dané aktuálním sazebníkem Fio banky, u které je veden účet Zprostředkovatele.

5.6 Nákupem zboží ze zahraničí se Zákazník stává dovozcem a zboží může být podrobeno celnímu řízení. Zprostředkovatel Zákazníkovi negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (cca 22 Euro).

5.7 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodu 5.5. a 5.6.

 

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že Zprostředkovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u Zprostředkovatele. Tyto nároky musí být uplatňovány přímo u Prodejce. Adresa Prodejce je vždy uvedena na obalu zásilky nebo může být na vyžádání poskytnuta Zprostředkovatelem.

6.2 Zprostředkovatel nezaručuje, že Prodejce k dodávanému zboží přiloží návod v českém jazyce.

6.3 Zprostředkovatel nezaručuje, že Prodejce zboží zašle v příslušném či obecně známém obalu.

6.4 Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost: za nabízené a dodávané zboží Prodejci; v případě značkového zboží za jejich originalitu; za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím; za ztrátu zboží při přepravě; za doručení zboží ve lhůtě 60 dnů.

 

7. Reklamace

7.1 U Zprostředkovatele lze reklamovat pouze vady služeb, které Zprostředkovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných Zprostředkovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese Zprostředkovatele. Zprostředkovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že zboží neprodává a není tedy prodávajícím dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele ani dle občanského zákoníku. Zprostředkovatel služeb není ani výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem předmětného zboží dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele.

7.2 Zákazník bere na vědomí, že povinnosti Prodejců se řídí právem státu, v němž mají svá sídla. Lhůta na vyřízení reklamace tak může být delší než 30 dní.

7.3 Zákazník musí postupovat v souladu s reklamačním řádem Prodejců v zahraničí, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

7.4 Na veškeré zboží, mimo baterie, poskytují Prodejci záruku 1 rok. Na baterie 6 měsíců.

7.5 Zprostředkovatel neodpovídá za skutečnou kvalitu, velikost, výrobní provedení, barevné provedení, originalitu nabízeného / dodávaného zboží, ztrátu zboží při přepravě, nedodržení doby dodání zásilky, ani prodlevu ve vyřizování objednávky směrem od Prodejců k Zákazníkovi. Zprostředkovatel se v případě reklamace spojí s Prodejci zboží, neručí však za komunikativnost Prodejců a případné prodlevy v navázání kontaktu s Prodejci. Zprostředkovatel o výsledku reklamace informuje Zákazníka bez zbytečných průtahů.

7.6 Vady výrobku nelze uplatnit u Provozovatele služby IMPASIA.cz.

7.7 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 7.1 - 7.6.

 

8. Zánik a změna smlouvy

8.1 Výpověď smlouvy ze strany Zákazníka před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti Zprostředkovatele uskutečněné na základě příkazní / zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Zprostředkovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn., že smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží Zprostředkovatelem Prodejcům již uhrazeno či snad dokonce bude zboží Prodejci odesláno směrem k zákazníkovi. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v systému vždy s určitým zpožděním.

8.2 Zjistí-li Zprostředkovatel dodatečně, že některé Zákazníkem objednané zboží již Prodejci nemají na skladě, tak může nabídnout Zákazníkovi buď zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) nebo mu vrátí příslušnou částku na účet či poštovní poukázkou.

8.3. Domácí platba: při vracení příslušné částky složenkou je stržen poplatek, a to ve výši dané aktuálním sazebníkem České pošty.

8.4. Zahraniční platba: při vracení příslušné částky je stržen bankovní poplatek, a to ve výši dané aktuálním sazebníkem Fio banky, u které je veden účet Zprostředkovatele.

8.5. Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení občanského zákoníku o zániku plné moci.

 

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

 • dodávce novin, periodik nebo časopisů

 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím online platební metody (platební karta online nebo PayU) a dojde ke zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky zákazníkovi zpět stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Ochrana osobních údajů na IMPASIA.cz.

 

11. Zasílání informací a dotazů k objednávce

11.1 Na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce jsou do doby jejího uzavření / vyřízení / ukončení zasílány:

 • informace (např. Potvrzení objednávky, Odeslání zboží atd.)
 • a dotazy (např. Kontrola doručení zboží viz bod 14.)

 

12. Zasílání obchodních sdělení

12.1 Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení.

 

13. Registrace

13.1 Zákazník se může kdykoliv zaregistrovat na stránkách www.impasia.cz bez nutnosti uskutečnit objednávku. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu.

Výhody registrace:

 • přehled o poskytnuté slevě
 • nemusíte zadávat dodací / fakturační údaje při každém nákupu
 • přehled + možnost tisku (kliknutím na ikonku PDF) všech objednávek
 • přednostní komunikace s obchodníkem

 

14. Kontrola, Doručení zboží, Uzavření objednávky

"Kontrola doručení zboží" je kontrolní mechanismus Zprostředkovatele, který slouží k ochraně zákazníka.

Zprostředkovatel provádí "kontrolu doručení zboží" zasláním dotazu směrem k zákazníkovi a to:

 • prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce)
 • nebo zasláním SMS na mobilní telefonní číslo (pouze v ČR a jen v případě, že bylo v objednávce uvedeno)
 • nebo prostřednictvím e-mailu i SMS zprávy

 

14.1 Kontrola doručení zboží / součinnost zákazníka

 • zákazník by měl ve vlastním zájmu na dotaz reagovat a poskytnout součinnost
 • jestliže zákazník na dotaz nereaguje, pak je kontrolované zboží považováno za doručené dle bodů 14.2 A 1 a B 2
 • jestliže zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformuje zprostředkovatele o nedoručení, pak je toto zboží považováno za doručené dle bodu 14.2 B 3

 

14.2 Doručení zboží

A. V případě zásilky se sledovacím číslem je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. na základě informace o úspěšném doručení, která je uvedena ve veřejném systému pro sledování zásilek na stránkách České pošty, s.p. a Slovenské pošty, a.s.
B. V případě zásilky bez sledovacího čísla je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. v den přímého potvrzení zákazníkem
 2. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník na dotaz nereagoval (bod 14.1)
 3. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformoval Zprostředkovatele o nedoručení

*(60 + 7)

 • 60 = nejzazší den pro doručení zboží ode dne odeslání
 • 7 = nejzazší den pro podání reklamace z důvodu nedoručení zboží

 

14.3 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému IMPASIA.cz

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 61. den od data odeslání je zboží označeno v interním systému IMPASIA.cz za doručené

 

14.4 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému Prodejce

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 68. den od data odeslání je zboží označeno Zprostředkovatelem u Prodejce za doručené
 • v takovém případě, kdy je Dodavateli již potvrzeno doručení zboží, není možné reklamovat nedoručení zboží

 

14.5 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 14.1 - 14.4.

 

 

 

USKLADNĚNÍ, ODESLÁNÍ, DODACÍ LHŮTY A DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ
 • veškeré zboží nabízené na stránkách IMPASIA.cz je uskladněno u zahraničních Prodejců (Asie / Evropa)

 

PŘÍPRAVA NA ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

 • příprava na odeslání zboží je v rozmezí 1 - 10 dní, liší se dle jednotlivých prodejců a umístění skladu (Asie / Evropa)
 • obvyklá doba odeslání zboží: do 5 dní, není však podmínkou!

 

DODACÍ LHŮTA viz Podmíky služby - Příkazní smlouva, bod 5. Dodání zboží

 • dodací lhůta je v rozmezí 15 - 60 dní, liší se dle jednotlivých prodejců a umístění skladu (Asie / Evropa)
 • přesný termín doručení nelze určit (přepravu ovlivňuje mnoho faktorů, které nelze predikovat)
 • obvyklá doba doručení zboží je 15 - 30 dní, není však podmínkou
 • reálné dodací lhůty uvedené našimi zákazníky v hodnoceních viz zde

U objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky odesílány samostatně.

 • z důvodu objednání zboží u více Prodejců

U objednávky se 2 a více položkami mohou být dodací lhůty jednotlivých položek rozdílné.

 • z důvodu objednání zboží u více Prodejců

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Zásilky doručuje na území ČR Česká pošta, s.p. a na území SR Slovenská pošta, a.s.

 • *zásilka bez sledovacího čísla / malý rozměr > doručení do schránky nebo uložení na poště
 • *zásilka bez sledovacího čísla / velký rozměr > uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky
 • *zásilka se sledovacím číslem > uložení na poště + listovní oznámení o uložení zásilky + výdej na OP

*platí pro Českou poštu, s.p.

U objednávky se 2 a více položkami mohou být jednotlivé položky doručovány samostatně.

 • z důvodu objednání zboží u více Prodejců / Dodavatelů

Dodací lhůtu může prodloužit:

 • případné celní řízení - více viz CLO + DPH
 • oslavy Nového roku v Číně - až o 30 dní! (2016 8. únor; 2017 28. leden; 2018 16. únor; 2019 5.února; 2020 25. ledna)
 • neočekávané události při přepravě, živelné pohromy, apod.

Jak dlouho trvá celní řízení?

Samotné celní řízení je většinou otázkou 2 - 3 pracovních dnů. K největšímu zdržení dochází v době od rozhodnutí o celním projednání do doručení výzvy o doložení dokladů a do poskytnutí těchto dokladů Kupujícím. Celkem tedy počítejte s 5 - 10 pracovními dny. Záleží také na počtu zásilek na vyclívací poště, v době Vánoc a svátků může dojít k průtahům. Pozdržení balíku v celním řízení může tedy prodloužit dobu dodání bohužel i o 14 dní.

 

 

 

DPH + CLO (ČR)

Objednáním a nákupem zboží ze zemí mimo EU se stáváte dovozcem zboží, které může být podrobeno celnímu řízení. DPH a CLO vyměřují pracovníci celního úřadu při kontrole zásilek ze zemí mimo Evropskou unii.

Jaká je pravděpodobnost, že bude Váš balíček zabaven do celního řízení? Kontrolou prochází 20 - 30% balíků, rentgenují se všechny, ale jen některé se kontrolují, záleží na velikosti a obsahu zásilky.

Jak se vyměřuje CLO a DPH?

 • do 22 Euro (cca 550 Kč) se neplatí DPH ani CLO
 • nad 22 Euro (cca 550 Kč) se vyměřuje 21% DPH z *celkové hodnoty
 • nad 150 Euro (cca 4050 Kč) se vyměřuje i CLO a tvoří 3 - 11 % z její *celkové hodnoty
 • u zásilek v hodnotě nad 150 Euro (cca 4050 Kč) je tedy nutné zaplatit CLO i DPH

*celková hodnota (cena zboží + poštovné + pojištění přepravy)

 

CLO

Do celní hodnoty dováženého zboží, tedy do základu pro výpočet cla, se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • zahraniční náklady na dopravné,
 • případné pojištění, apod.

 

DPH

Do základu pro výpočet DPH se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • clo, pokud je vyměřeno,
 • dopravné (úsek po EU) pokud již není součástí cla (celní hodnoty),
 • služba celní deklarace, pokud Vás ČP zastupuje v celním řízení, a je vyměřováno clo/DPH.

Vyplatí se tedy rozdělit zboží do více objednávek, které projdou do volného oběhu bez pozdržení.

 

Jak dlouho trvá celní řízení?

Samotné celní řízení je většinou otázkou 2 - 3 dnů. K největšímu zdržení dochází v době od rozhodnutí o celním projednání do doručení výzvy o doložení dokladů a do poskytnutí těchto dokladů Kupujícím. Celkem tedy počítejte s 5 - 10 pracovními dny. Záleží také na počtu zásilek na vyclívací poště, v době Vánoc a svátků může dojít k průtahům. Pozdržení balíku v celním řízení může tedy prodloužit dobu dodání bohužel i o 14 dní.

 

Zastoupení v celním řízení Českou poštou:

 • Vše o celním řízení naleznete zde
 • Ceník - služby celní deklarace zde

 

FAQ - časté otázky k celnímu řízení

 • Odpovědi na otázky k celnímu řízení, funkci celního deklaranta, jak se stanovuje clo, poplatky a DPH. Více informací

 

 

 

REKLAMACE, VRÁCENÍ, VÝMĚNA ZBOŽÍ

Součást Podmínek služby

 

Podmínky služby - odstavec 7. Reklamace

7. Reklamace

7.1 U Zprostředkovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč. zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které Zprostředkovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných Zprostředkovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese Zprostředkovatele. Zprostředkovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že zboží neprodává a není tedy prodávajícím dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele ani dle občanského zákoníku. Zprostředkovatel služeb není ani výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem předmětného zboží dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele.

7.2 Zákazník bere na vědomí, že povinnosti Dodavatelů se řídí právem státu, v němž mají Dodavatelé svá sídla. Lhůta na vyřízení reklamace tak může být delší než 30 dní.

7.3 Zákazník musí postupovat v souladu s reklamačním řádem Dodavatelů v zahraničí, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

7.4 Na veškeré zboží, mimo baterie, poskytují Dodavatelé záruku 1 rok. Na baterie 6 měsíců.

7.5 Zprostředkovatel neodpovídá za skutečnou kvalitu, velikost, výrobní provedení, barevné provedení, originalitu nabízeného / dodávaného zboží, ztrátu zboží při přepravě, nedodržení doby dodání zásilky, ani prodlevu ve vyřizování objednávky směrem od Dodavatelů k Zákazníkovi. Zprostředkovatel se v případě reklamace spojí s Dodavateli zboží, neručí však za komunikativnost Dodavatelů a případné prodlevy v navázání kontaktu s Dodavateli. Zprostředkovatel o výsledku reklamace informuje Zákazníka bez zbytečných průtahů.

7.6 Vady výrobku nelze uplatnit u Provozovatele služby Impasia.cz.

7.7 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 7.1 - 7.6.

 

Zahraniční Prodejci poskytují obvykle záruku 1 rok (baterie mají záruku 6 měsíců). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a vady způsobené špatným používáním.

 • Reklamace vadného zboží - v případě dražšího zboží může být požadováno jeho zaslání zpět Prodejci (nákladay hradí odesílatel), v případě uznání reklamace Prodejce: a) zašle nové zboží; b) nabídne částečnou kompenzaci; c) vrátí celou platbu
 • Reklamace nedoručení zboží - v případě uznání reklamace Prodejce odesílá nové zboží. V případě nedostupnosti zboží vrací platbu.
 • Vrácení zboží - zboží je nutné zaslat doporučeně / se sledovacím číslem zpět Prodejci.
 • Výměna zboží - zboží je nutné zaslat doporučeně / se sledovacím číslem zpět Prodejci.

Reklamace vadného zboží - v žádném případě nevyhazujte obal(y), ve kterém bylo zboží zabaleno

 • Reklamace vadného zboží - v případě dražšího zboží může být požadováno jeho zaslání zpět Prodejci (náklady hradí odesílatel), v případě uznání reklamace Prodejce: a) zašle nové zboží; b) nabídne částečnou kompenzaci; c) nebo vrátí celou platbu
 • Neodesílejte zboží na adresu Zprostředkovatele.
 • Informujte Zprostředkovatele prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy: impasia(zavináč)email.cz.
 • Zprostředkovatel bude kontaktovat Prodejce, vyřídí reklamaci a poté výsledek předá zákazníkovi.
 • Berte na vědomí, že se jedná o zahraničního Prodejce a reklamace se řídí zákony dle sídla Dodavatele.
 • V případě dražšího zboží může být požadováno jeho zaslání zpět Prodejci (nákladay hradí odesílatel).
 • Doba řešení reklamace proto může trvat déle jak 30 dní.
 • Prodejce v zahraničí může reklamaci zamítnout - reklamace se řídí zákony dle sídla Dodavatele.

Reklamace nedoručení zboží - kontaktujte a postupujte dle pokynů Zprostředkovatele.

 • Reklamace nedoručení zboží - v případě uznání reklamace Prodejce odesílá nové zboží nebo vrací platbu.
 • Informujte Zprostředkovatele prostřednictvím kontaktního formuláře, tel. čísla +420 702 549 100 nebo emailové adresy: impasia(zavináč)email.cz.
 • Zprostředkovatel bude kontaktovat Prodejce, vyřídí reklamaci a poté výsledek předá zákazníkovi.
 • Berte na vědomí, že se jedná o zahraničního Prodejce a reklamace se řídí zákony dle sídla Prodejce.
 • Doba řešení reklamace proto může trvat déle jak 30 dní.
 • Prodejce v zahraničí může reklamaci zamítnout - reklamace se řídí zákony dle sídla Prodejce.

Vrácení zboží - kontaktujte a postupujte dle pokynů Zprostředkovatele.

 • Vrácení zboží - zboží je nutné zaslat doporučeně / se sledovacím číslem zpět Prodejci.
 • Neodesílejte zboží na adresu Zprostředkovatele.
 • Zboží je nutné zaslat doporučeně / se sledovacím číslem zpět Prodejci do zahraničí. Náklady hradí odesílatel.
 • Přijetí zboží potvrdí Prodejce Zprostředkovateli.
 • Poté Prodejce vrátí peníze zpět Zprostředkovateli.
 • Zprostředkovatel přijaté peníze vrátí zákazníkovi.

Výměna zboží - kontaktujte a postupujte dle pokynů Zprostředkovatele.

 • Výměna zboží - zboží je nutné zaslat doporučeně / se sledovacím číslem zpět Dodavateli.
 • Neodesílejte zboží na adresu Zprostředkovatele.
 • Zboží je nutné zaslat doporučeně / se sledovacím číslem zpět Prodejci do zahraničí. Náklady hradí odesílatel.
 • Přijetí zboží potvrdí Prodejce Zprostředkovateli.
 • Zprostředkovatel informuje zákazníka o úspěšném doručení zboží Prodejci.
 • Zákazníkovi je objednáno nové zboží na základě předchozí dohody.

Náklady na zaslání zboží do zahraničí (platí pro zákazníky z ČR)

 • Doporučujeme využít služeb České pošty. Kalkulátor ceny poštovného naleznete zde.
 • Doručení z ČR do zahraničí se liší podle sídla Prodejce, pohybuje se v rozmezí 10 - 30 dní.
 • Zásilku je nutné zaslat doporučeně (zásilka musí mít sledovací číslo).

 

 

 

REGISTRACE / ZÁKAZNICKÝ ÚČET
Registrace / založení účtu

Zákazník se může kdykoliv zaregistrovat na stránkách www.impasia.cz bez nutnosti uskutečnit objednávku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu.

 

Výhody registrace "založení účtu" / menu "můj účet" 

 • Moje objednávky - Přehled, aktuální stav a možnost tisku faktur všech objednávek
 • Osobní údaje - Nastavení osobních údajů
 • Komentáře - Přehled všech přidaných komentářů
 • Moje slevy - Přehled o poskytnuté slevě
 • Komunikace s obchodem - Přednostní komunikace s obchodníkem
 • Změna hesla
 • nemusíte zadávat dodací / fakturační údaje při každém nákupu

 

 

 

KONTROLA, DORUČENÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ - VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Součást Podmínek služby: 14. Kontrola, Doručení zboží, Uzavření objednávky

 

"Kontrola doručení zboží" je kontrolní mechanismus Zprostředkovatele, který slouží k ochraně zákazníka.

Zprostředkovatel provádí "kontrolu doručení zboží" zasláním dotazu směrem k zákazníkovi a to:

 • prostřednictvím e-mailu (na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce)
 • nebo zasláním SMS na mobilní telefonní číslo (pouze v ČR a jen v případě, že bylo v objednávce uvedeno)
 • nebo prostřednictvím e-mailu i SMS zprávy

14.1 Kontrola doručení zboží / součinnost zákazníka

 • zákazník by měl ve vlastním zájmu na dotaz reagovat a poskytnout součinnost
 • jestliže zákazník na dotaz nereaguje, pak je kontrolované zboží považováno za doručené dle bodů 14.2 A 1 a B 2
 • jestliže zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformuje zprostředkovatele o nedoručení, pak je toto zboží považováno za doručené dle bodu 14.2 B 3

14.2 Doručení zboží

A. V případě zásilky se sledovacím číslem je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. na základě informace o úspěšném doručení, která je uvedena ve veřejném systému pro sledování zásilek na stránkách České pošty, s.p. a Slovenské pošty, a.s.
B. V případě zásilky bez sledovacího čísla je celá objednávka či každá její jednotlivá položka považována za doručenou:
 1. v den přímého potvrzení zákazníkem
 2. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník na dotaz nereagoval (bod 14.1)
 3. 67. den *(60 + 7) po odeslání zboží a to v případě, že zákazník "nejpozději 67. den *(60 + 7) od odeslání zboží" neinformoval Zprostředkovatele o nedoručení

*(60 + 7)

 • 60 = nejzazší den pro doručení zboží ode dne odeslání
 • 7 = nejzazší den pro podání reklamace z důvodu nedoručení zboží

14.3 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému IMPASIA.cz

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 61. den od data odeslání je zboží označeno v interním systému IMPASIA.cz za doručené

14.4 Uzavření objednávky / doručení zboží / v systému Prodejce

 • netýká se probíhajících reklamací
 • 68. den od data odeslání je zboží označeno Zprostředkovatelem u Prodejce za doručené
 • v takovém případě, kdy je Prodejci již potvrzeno doručení zboží, není možné reklamovat nedoručení zboží

14.5 Zájemce stvrzuje, že si je vědom náležitostí podle bodů 14.1 - 14.4.

 

 

 

Tyto Podmínky služby jsou platné od 3.10.2019 

Pro objednávky s datem do 21.5.2017 jsou platné Obchodní podmínky

Pro objednávky s datem od 22.5.2017 do 2.10.2019 jsou platné Podmínky služby.

  DOPRAVA ZDARMA VEŠKERÉHO ZBOŽÍ

  GARANCE DORUČENÍ ZBOŽÍ NEBO VRÁCENÍ PENĚZ

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.